MVO jaarverslag 2019

MVO beleid

Voorwoord

Met veel trots presenteren we ons MVO verslag 2019. In dit verslag beschrijven we de prestaties, initiatieven en acties die wij hebben gerealiseerd, die bijdragen aan een duurzamer Nederland.

De aandacht voor duurzaamheid zien wij in de maatschappij sterk groeien. Het jaar 2019 was het jaar waarin de overheid het Klimaatakkoord vastlegde, waarin is uitgewerkt hoe Nederland in 2030 een reductie van 49% van de CO2-uitstoot wil halen. In 2019 maakten we ook de stikstofcrisis mee. De plotselinge verandering in het beleid omtrent de depositie van stikstof bracht het hele land in rep en roer, en ook wij hebben de impact gevoeld.

Dit alles vraagt om een flexibele houding van de bouwsector, want ondanks deze ontwikkelingen én de krapte op de arbeidsmarkt, blijft de bouw groeien. Met ons MVO-beleid willen we goed blijven aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ontwikkelingen met betrekking tot circulair bouwen. Dit onderwerp wordt een steeds belangrijker thema binnen de bouw, en wij zien dat circulair bouwen goed past bij De Nijs. We hebben daarom onderzocht wat dit onderwerp voor ons en onze stakeholders betekent in ons stakeholderdialoog aan het begin van 2019. Vervolgens zijn we in een aantal pilotprojecten aan de slag gegaan. Volgend jaar ontwikkelen we circulair beleid voor de hele organisatie. We hopen zo dat wij circulair bouwen steeds beter in de vingers krijgen. Zo kunnen wij als De Nijs een mooie bijdrage leveren aan het realiseren van een circulaire economie in Nederland.

De directie,

Winfred de Nijs

Danielle de Nijs

Mike Coffeng

Onze MVO doelstellingen

In 2014 hebben wij MVO-doelstellingen geformuleerd voor de periode 2015 - 2020. Deze doelstellingen sluiten aan bij ons kernproces, onze invloed en de verwachtingen van onze stakeholders. Deze doelstellingen hebben we samen met de gehele organisatie en met onze stakeholders benoemd.

Voor de periode 2020 - 2023 zullen er nieuwe doelstellingen worden geformuleerd. In 2019 zijn we gestart met een proces om deze doelstellingen te formuleren. Op zo een manier dat deze, net als onze 2015 - 2020 doelstellingen, goed aansluiten bij de kernactiviteiten en de impact van ons bedrijf en de verwachtingen van onze stakeholders.

In dit verslag rapporteren wij over onze MVO-doelstellingen voor 2015 - 2020. In 2020 zullen we nieuwe MVO-doelstellingen introduceren. Het is al bekend dat circulair bouwen, klimaatneutrale bouwplaatsen en medewerkerstevredenheid onze speerpunten worden voor de periode 2020 - 2023. In 2020 worden op deze thema’s werkgroepen geformeerd om de doelstellingen en het beleid voor deze speerpunten verder vorm te geven. Aan de hand van meerdere sessie denken de werkgroepen na over een visie op het thema, formuleren zij doelstellingen en doen zij een voorzet van acties waarmee de doelstellingen worden behaald.

100 jaar De Nijs

De oprichting in 1920 betekent dat 2020 een bijzonder jaar is voor De Nijs: het bedrijf bestaat dan 100 jaar. In september 2019 zijn we gestart met feestelijkheden omtrent dit jubileumjaar. We opende de festiviteiten met een dag voor alle nakomelingen van de oprichters van De Nijs. Het kantoor en de timmerfabriek in Warmenhuizen werden opengesteld en op deze locaties werden tal van activiteiten aangeboden. Zo was er een historiekamer ingericht in de Timmerfabriek, hier stonden borden met oude foto's en gebruiksartikelen tentoongesteld. Ook werden films vertoond van de bouw van de Don Bosco kerk Alkmaar en Esa Estec Noordwijk. Aan de kinderen was ook gedacht. Zij konden bij de Techniekbus van Espeq een timmeropdracht maken, een VR-bril proberen of meekijken met de kraansimulator. Ook konden zij voetballen en schminken.

Een week later opende de deuren van het kantoor en in de timmerfabriek zich nogmaals. Op die dag werden Familie & Friends uitgenodigd om te kijken hoe de wijze van werken bij De Nijs is. Er werd een lunch geserveerd met warme en koude gerechten. De dag startte om 11 uur en er volgde een stroom van bezoekers.

Door de bijzondere tijd waarin wij momenteel verkeren, is de relatiedag op 14 mei 2020 helaas geannuleerd. Wij hebben met onze certificaathouders en Raad van Commissarissen overleg gevoerd over de ontstane situatie. Wij willen deze bijzondere mijlpaal natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan, maar kunnen door de ongewisse tijd die wij tegemoet gaan nu geen nieuwe datum plannen.

Toekomst van de markt

We zien verschillende ontwikkelingen in de maatschappij die de bouwsector raken. Zo zien we binnen onze maatschappij toenemende aandacht voor duurzaamheid, een ontwikkeling die is versneld door onder andere invoering van het Klimaatakkoord. Dit raakt ons werk. Zo krijgen we te maken met nieuwe energetische voorwaarden voor gebouwen en veranderende eisen voor de toegestane milieu-impact van materialen. De wijzigingen in de regels omtrent stikstofdepositie hebben ook directe invloed op de bouw: sommige projecten werden (tijdelijk) stil gelegd.

De toenemende aandacht voor duurzaamheid kan uitdagingen met zich mee brengen, maar vraagt er vooral om dat de bouw innoveert. Zo zien we meer vraag naar nieuwe energieconcepten, circulaire bouwmethodieken en duurzamere bouwplaatsen, en we verwachtten dat deze vraag blijft groeien. Innovatief en duurzaam werken past ons goed. Als bouwbedrijf met een eigen projectontwikkelingsafdeling denken we vroegtijdig mee in bouwprojecten. In de ontwerpfase kunnen we dan al aansturen op duurzame keuzes. Bijvoorbeeld door samen met de ontwerpers in een vroege fase na te denken over de toepassing van hergebruikte materialen. Zo zetten we uitdagingen om in kansen.

Rhapsody

Rhapsody in West, in de Kolenkitbuurt in Amsterdam is bijzonder vanwege de extreem goede energieprestaties: bewoners leveren na aftrek van eigen gebruik energie an het net. Iets dat in gestapelde woningbouw in de stad niet eerder in deze mate is gerealiseerd. Het project is tot stand gekomen in nauw overleg met de buurtbewoners, die na voltooiing kunnen profiteren van de stedelijke ruimte, de stedelijke (moes-) tuinen en de schaduw van de bomen.

new image

Fietsdag

Op 25 juni 2019 vond de eerste fietsdag van De Nijs plaats. Het doel van deze dag was om zoveel mogelijk medewerkers op de fiets naar het werk te laten gaan. Op die manier kweken we bewustzijn over mogelijkheden om CO2-uitstoot te reduceren en over manieren om invulling te geven aan een gezondere levensstijl. Voor elke gereden kilometer op de fiets werd door de directie van De Nijs 15 cent aan een goed doel gedotaal werd door onze medewerkers 2800 kilometer op de fiets afgelegd. Een initiatief waarmee we op meerder aspecten van ons MVO-beleid winst behalen dus!

Voor elke gereden kilometer 15 cent gedoneerd aan een goed doel

new image

Arbeidsomstandigheden

Aandacht voor gezondheid en duurzame inzetbaarheid personeel

Bij De Nijs vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers zich goed en gezond voelen en blijven voelen. Duurzame inzetbaarheid is daarom een thema dat bij ons blijvend aandacht krijgt. Ook het bieden van scholing en coaching voor (nieuwe) medewerkers is een vast onderdeel in ons beleid. Met gezonde en goed geschoolde medewerkers kunnen wij het beste ons werk doen, en blijven we een aantrekkelijke werkgever. Belangrijk in deze tijd, waarin een tekort aan technisch personeel bestaat.

  Onze doelstellingen voor de periode 2015 - 2020 voor het thema Arbeidsomstandigheden zijn:
 • Uitvoeren medewerkerstevredenheidsonderzoek;
 • Ontwikkelen en lanceren ethische code in samenwerking met ketenpartners;
 • Ondertekenen ethische code door belangrijkste leveranciers en samenwerkingspartners;
 • Actief bijdragen aan verkleinen afstand tot de arbeidsmarkt.

Duurzame inzetbaarheid

Naar aanleiding van een enquête onder medewerkers in 2018 zijn drie speerpunten vastgesteld voor duurzame inzetbaarheid:

 1. Fit en gezond naar pensioen;
 2. Werkgeluk van een 7 naar een 8;
 3. Balans werk-privé mag beter.

Wij organiseren toolboxmeetings over duurzame inzetbaarheid, deze worden gegeven door de directie en het preventieteam op alle kantoren en bouwplaatsen. Over een periode van negen maanden vinden drie meetings plaats, waarin de volgende thema's worden besproken:

 1. Meeting 1: Bewegen
 2. Meeting 2: Eten en drinken
 3. Meeting 3: Gezond worden en blijven

De eerste meeting heeft in 2019 plaats gevonden. De andere twee meetings staan voor 2020 gepland. We werken samen met VUMC, die onderzoek doet naar duurzame inzetbaarheid in de bouw. Op die manier kunnen we op onderbouwde wijze de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers vergroten.

We hebben verdiepend onderzoek gedaan naar de behoeftes van werknemers die ouder dan 60 jaar zijn. Hoe kunnen we in de jaren tot aan het pensioen hun duurzame inzetbaarheid borgen? Om deze informatie op te halen zijn gesprekken gevoerd met behulp van een standaard vragenlijst aan onze medewerkers van 60 jaar of ouder. In 2020 gaan we verder met het onderzoek, waarbij we de groep medewerker in de leeftijdscategorie 57 - 60 jaar ook meenemen.

new image

Gezonde en prettige bouwplaats

Uit de medewerker enquête uit 2018 kwamen verschillende concrete aandachtspunten voort, waar De Nijs in 2019 mee aan de slag is gegaan. Zo bleek dat het bouwplaats personeel ontevreden was over de sanitaire voorzieningen. Dit is door de directie opgepakt. In samenwerking met Buko Huisvesting is een moderne sanitair-unit ontwikkeld, met drie hangtoiletten voorzien van een duo-fresh systeem en een hurktoilet. De wensen van de medewerkers zijn bij de ontwikkeling meegenomen. Volgend jaar wordt de eerste nieuwe hoogwaardige sanitair-unit in gebruik genomen bij het project Blekersduin in Santpoort waarna deze in korte tijd ook op andere projecten zal worden geplaatst.

Training en opleiding

Op verschillende manieren bieden we onze medewerkers scholing, zodat zij kunnen bijleren en zich kunnen blijven ontwikkelen. Jonge (assistent) werkvoorbereiders krijgen de kans om het Jong Professional Programma (JPP) te volgen, dat hen ondersteunt in hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Het afgelopen jaar organiseerden we ook een training, in samenwerking met KMPG, dat in het teken stond van financiéle bewustwording. Daarnaast is een programma opgezet om uitval door hoge werkdruk te voorkomen en gaven we een training over de kracht van communiceren en samenwerken.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage is in 2019 gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is een zorgelijke trend en het vraagt van ons dat we veel aandacht blijven houden voor ziekteverzuim. We gaan in 2020 verder met de uitvoering van ons beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Energie en CO2

Reductie CO2 door duurzaam bouwen

In de bouwsector wordt veel energie gebruikt, bijvoorbeeld door transport en werkzaamheden op de bouwplaats. Dit veroorzaakt direct en indirect de uitstoot van CO2-emmissies. Helemaal ontkomen aan energieverbruik kan niet, maar er liggen genoeg kansen om onze werkzaamheden op een duurzame manier te organiseren. Zo werken wij aan energiebesparing en duurzame energieopwekking door slimmere logistiek en duurzame bouwplaats inrichting.

Airey woningen

In de afgelopen jaren heeft De Nijs voor de diverse woningcorporaties Airey woningen gerenoveerd. De woningen worden compleet gestript en krijgen van binnen een nieuw uiterlijk. Er is renoveerd volgens de techniek van sir Edwin Airey, waar door prefab bouwen duurzame renovatie mogelijk wordt. De gevels worden geïsoleerd en aan de buitenkant gereinigd. De balkons, het hekwerk en de balkonpuien worden vervangen.

  Onze doelstellingen voor de periode 2015 - 2020 voor het thema Energie en CO2 zijn:

 • Informeren van klant over energieprestatie en energiezuinig gebruik van door ons gerealiseerde gebouwen;
 • Ontwikkeling nieuwe energiezuinige standaardkeet en toepassen voor alle langlopende projecten (>1,5 jaar).

  Onze doelstelling voor de periode 2020 - 2030 is:

 • 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van het basisjaar 2014;

In 2018 is gekozen voor een nieuwe doelstelling op het gebied van CO2, namelijk 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 2014. In 2019 hebben we gewerkt aan maatregelen om deze doelstelling te behalen. Speerpunten hiervoor zijn: een duurzame bouwplaats, duurzame keet en duurzame logistiek. Met name de logistieke uitdagingen in Amsterdam vragen dat op dit vlak moet worden geïnnoveerd.

Duurzame logistiek bij Geldersekade

Ook logistiek en MVO gaan hand in hand. Door het verminderen van het aantal vrachten wordt er minder CO2 uitgestoten. Bovendien is er minder overlast voor de omgeving én er is minder kans op verstoring van de productie. Er is namelijk minder (ad-hoc) aandacht vereist van de uitvoerder, aanpikkers, machinist én vakmensen op de bouwplaats.

Op het project Hotel Geldersekade heeft het uitvoeringsteam zich ingezet om data te verzamelen. Zoals de naam al zegt, hebben we aan de Geldersekade een aantal panden samengevoegd tot een hotel. Een mooie, en complexe opgave. Om er voor te zorgen dat we voor dit project op gerichte wijze konden innoveren op het gebied van logistiek werden twee speerpunten geformuleerd:

 1. Varen van de materialen en materieel in plaats van rijden;
 2. Een cross-dock via Van Keulen bouwmaterialen.

De gipsplaten werden vanuit België bij Van Keulen al via het water aangeleverd. Hierdoor hoefde er jaarlijks zoén 100 vrachtwagens minder te rijden, met alle positieve effecten van dien. Daarnaast is Van Keulen in staat om snel te reageren met last-minute bestellingen van algemene bouwmaterialen én, mocht het toch nodig zijn, eventueel met een vrachtwagen (op GTL) de handel te brengen. Zo kon ons bouwproces altijd door gaan.

Geldersekade

Dit project is een pilotproject waar materiaal en materieel werden aangevoerd over water. Door deze pilot werd het wegvervoer sterk gereduceerd. Dit zorgde voor minder CO2-uitstoot maar ook voor minder overlast voor bewoners en voor meer rust op de bouwplaats

Zonnepanelen

In 2019 is De Nijs bezig geweest met de organisatie om zonnepanelen op de daken van haar timmerfabriek en overige hallen te kunnen aanleggen. Een belangrijke stap in de overgang naar een duurzamere bedrijfsvoering. In 2020 worden de zonnepanelen geinstalleerd. In totaal zullen maar liefst 1.969 panelen de daken van de verschillende gebouwen van De Nijs bedekken. Op basis van de zonne-uren van de afgelopen jaren kunnen we er van uit gaan dat deze panelen jaarlijks 600.000 kWh aan elektriciteit gaan opwekken. Dat is ongeveer gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 150 huishoudens.

Duurzame keet en bouwplaats

Klimaatneutrale bouwplaatsen wordt één van de speerpunten van ons MVO-beleid voor de periode 2020 - 2023. In 2020 formuleren wij nieuwe MVO-doelstellingen voor deze periode. Om dit vorm te geven voor klimaatneutrale bouwplaatsen gaat in 2020 een nieuwe werkgroep aan de slag.

We willen dat al onze bouwplaatsen duurzaam zijn. Bouwplaatsen zorgen op dit moment voor veel emissies, van CO2, maar ook van andere schadelijke stoffen als fijnstof en stikstof. Slecht voor de mens, en voor de natuur. Onze ambitie is daarom om zo snel mogelijk een klimaatneutrale bouwplaats te ontwikkelen, die vervolgens verder kan worden opgeschaald.

De Nijs werkt al enige tijd met duurzame keten bij een aantal projecten. In 2019 is gewerkt met LED uitschuifbare lichtmasten en met schemerschakelaars op de bouwplaats. Ook het materieel is een aandachtspunt. Naast energiezuinig werken, zoeken we ook naar energiezuinige of volledig duurzame alternatieven. In gesprek met de leverancier weten we nu dat zware funderingsmachines op elektriciteit kunnen werken, wat eerst onmogelijk leek.

CO2-reductie bij De Nijs

Wat betreft de absolute CO2-uitstoot zien we in 2019 opnieuw een grotere daling, ten opzichte van 2014, dan dat we in 2018 zagen. Waar in 2018 onze absolute CO2-uitstoot ten opzichte van 2014 met 1% daalde, zien we dat in 2019 de absolute CO2-uitstoot ten opzichte van 2014 met 18% is gedaald. Dit komt voor het grootste deel door het afronden van grote projecten als de Cruquiusweg te Amsterdam, die een behoorlijke tijd geleden zijn opgestart, en waar minder duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen als nu gebruikelijk is.

Grondstoffen en afval

Pilotprojecten circulair bouwen

De bouw is een sector met een relatief hoog grondstoffengebruik. Mate- rialen zijn immers onmisbaar om bouwprojecten te realiseren. Daarnaast wordt in de bouwsector relatief veel afval geproduceerd. Reden genoeg om aandacht te besteden aan dit thema. Binnen de hele bouwketen groeit de aandacht voor grondstoffen. Wij kunnen onze bijdrage leveren door in te zetten op modulaire en flexibele bouw, door afval te verminderen en door goed samen te werken met ketenpartners, zoals leveranciers van materialen.

Onze doelstellingen voor de periode 2015 - 2020 voor het thema Grondstoffen en afval zijn:

 • Verhogen hoogwaardige toepassing van afgevoerd afval;
 • Informeren van klant over hergebruik en recycling van de materialen in de door ons te realiseren gebouwen;
 • Afvalscheidingspercentage verhogen met 20%;
 • Hoeveelheid afgevoerd (verpakkings)afval verlagen met 10%/€ omzet;
 • Onderzoek naar het vergroten van hergebruik van materialen.

Vondeltuin

Voor de realisatie van Het Vondeltuinpaviljoen wordt gebruikgemaakt van natuurlijke materialen, zoals aarde, hout, riet en wilgen. Diekomen, waar mogelijk, uit het Vondelpark zelf. Het gebouw gaat voldoen aanhoge ambities die de gemeente Amsterdam heeft gesteld op het gebied vancirculair bouwen en inkopen.

Stakeholderdialoog circulair bouwen

Bij de stakeholderdialoog was een breed scala aan stakeholders aanwezig in Circl, een gebouw waarin ABN Amro heeft geëxperimenteerd met circulair bouwen. Na een presentatie door een expert in het vakgebied gingen deelnemers aan de slag met de vraag hoe circulair bouwen een plek kan krijgen bij De Nijs. Het resulteerde in interessante discussies en nieuwe inzichten. Een eensgezinds geluid was dat circulair bouwen verder opgepakt moet worden door De Nijs, ketenpartners en de hele bouwsector.

De Nijs wil de wereld op gezonde wijze doorgeven aan de volgende generaties. Wij hebben hiervoor een aantal thema's genoemd die onderdeel zijn van circulair bouwen, die we verder gaan verkennen in 2020:

- Het voorkomen van bouw- en verpakkingsafval;
- Losmaakbaarheid (demontabel bouwen);
- Hergebruik van materialen;
- Toepassing biobased materialen;
- Het meetbaar maken van circulariteit van het gebouw en bouwproces.

Circulair bouwen wordt n van de speerpunten van ons MVO-beleid voor de periode 2020 - 2023. In 2020 formuleren wij nieuwe MVO-doelstellingen voor deze periode. Om dit vorm te geven voor circulair bouwen gaat in 2020 één nieuwe werkgroep aan de slag.

Recycling spandoeken

Afgelopen jaar deed De Nijs weer mee met de Dag van de Bouw. Van Bouwend Nederland ontvangen wij hiervoor promotiemateriaal, waaronder spandoeken. Dit jaar zijn onze spandoeken niet naar de afvalverwerker gegaan. In plaats daarvan zijn alle spandoeken naar een atelier in Rotterdam gestuurd. In dit atelier hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tassen genaaid van onze oude spandoeken. Deze tasjes gebruiken we nu om dingen in weg te geven. Zo verminderen we het gebruik van plastic tasjes en hebben we mooi, uniek, promotiemateriaal.

Slachthuisterrein

Aan de oostkant van Haarlem wordt het historische Slachthuisterrein getransformeerd tot "Slachthuishof".. In de monumentale gebouwen en de geplande nieuwbouw wonen, werken, eten en musiceren straks oude één nieuwe Haarlemmers. Alle gebouwen van het oorspronkelijke slachthuisterrein - het slachthuis, de directeurswoning, de kantine, de watertoren en de stallen - blijven behouden en krijgen een nieuwe functie.

Pilotprojecten circulair bouwen

De Nijs onderzoekt pilotprojecten die helpen om het begrip circulair bouwen in de praktijk gestalte te geven. In 2019 is de realisatie van het project Vondeltuin in Amsterdam gestart, waar een circulair horecapaviljoen in het Vondelpark komt. De opgedane kennis en ervaring nemen wij mee in toekomstige circulaire projecten. De obstakels waar wij tegenaan lopen zijn wetgeving, garanties, kwaliteitscertificaten en een gering aanbod van goede herbruikbare materialen.

We werken aan de voorbereiding (uitontwikkeling) van het Slachthuisterrein in Haarlem. Ook bij dit project worden de principes van circulair bouwen gehanteerd. Bij het Slachthuisterrein Haarlem wordt zo min mogelijk afval afgevoerd. Restmaterialen worden in plaats van deze af te voeren, opnieuw ingezet op het project. In de voormalige stallen wordt een ruimte ingericht waar iedereen uit de buurt bouwmaterialen kan ruilen. De Nijs zorgt voor de basisvoorraad materialen, afkomstig uit het Slachthuiscomplex. Op het project worden deelauto’s ingezet, ook onderdeel van een circulaire economie. Met deelauto’s zijn er in totaal immers minder auto’s nodig, en zo worden ook minder grondstoffen gebruikt. We brengen de infrastructuur aan om het regenwater op het terrein te gebruiken, zodat de gebruiksfase meer circulair wordt. Een andere pilot locatie voor circulair bouwen is de Tangent locatie in Heerhugowaard. In 2020 wordt veel aandacht besteden aan de het verder vorm geven van circulair bouwen bij dit project, waarbij de koppeling met andere duurzaamheidsthema’s zoals mobiliteit en energie zal worden gezocht.

Afval

Om afval te voorkomen heeft De Nijs veel aandacht voor de manier waarop materialen op de bouwplaats worden aangeleverd. Als materialen worden aangeleverd met minder verpakkingsmateriaal dan gebruikelijk, dan levert dit ook minder afval op de bouwplaats op. We dagen onze leveranciers uit om hierover mee te denken. Eén leveranciers heeft zijn manier van verpakken gewijzigd, doordat we in gesprek zijn gegaan. In plaats van stenen per doos te verpakken, worden deze nu op pallets gestapeld met een foamblad ertussen. Voor pallets geldt, dat we onze leve-

ranciers nu vragen deze mee terug te nemen als ze deze gebruiken voor leveringen. Ook op kantoor verminderen we afval. Zo proberen we steeds minder te printen. We hebben tokens geintroduceerd die nodig zijn om te printen, en stimuleren zo om niet onnodig documenten te printen.

Een mooi voorbeeld komt uit onze timmerfabriek. In 2019 werd daar een derde leven gegeven aan gebruikt hout. Een lading balken werd hier voor maar liefst de derde keer gebruikt. Eerst deden de balken dienst als hangvlonder onder de brugwoningen bij Pontsteiger, vervolgens zijn ze gebruikt als overkapping over de weg bij de Gelderse Kade. In 2019 zijn ze in de timmerfabriek als randhout voor kozijnen en bekistingen.

Waste-to-product met Renewi

Naast het verminderen van afval op de bouwplaats en op kantoor, is het minstens zo belangrijk dat het afval dat we niet kunnen voorkomen op circulaire wijze wordt verwerkt. Dat betekent dat we het afval laten hergebruiken of laten recyclen. Om onszelf op dit vlak te verbeteren zijn we in 2019 zijn we overgestapt naar een andere afvalverwerker: Renewi. Een waste-to-product afvalverwerker. Samen met Renewi gaan we op zoek naar mogelijkheden om afval nog meer circulair te verwerken.

Ook stelt onze nieuwe afvalverwerker een portaal beschikbaar, waarmee medewerkers zelf inzicht kunnen krijgen in de afvalstromen die ontstaat. De rapportages laten zien hoe de afvalscheiding schoon puin, afvalhout, bouw- en sloopafval is verdeeld in kilo’s. Via de beeldschermen kunnen we de gegevens op de bouwplaats worden gedeeld met onze werknemers en onderaannemers. Met deze extra informatie creëren we bewustwording bij de medewerkers, en geven wij hen de benodigde kennis om duurzamer met afval om te gaan.

Gemeenschap en omgeving

Buurtcommunicatie: beter imago voor de bouw

Als bouwer hebben wij impact op onze omgeving. Tijdens de bouw, maar ook als wij een gebouw hebben opgeleverd. We zijn ons ervan bewust dat deze impact soms als negatief ervaren kan worden. Bijvoorbeeld als bewoners last hebben van het geluid van een bouwproject in hun buurt. We proberen alle soorten overlast zoveel mogelijk te beperken. We streven naar een positief effect op de omgeving waarin wij bouwen en waar onze gebouwen uiteindelijk gebruikt zullen worden.

Onze doelstellingen voor de periode 2015 - 2020 voor het thema Gemeenschap en Omgeving zijn:

 • Bereikbaar voor klachten vanuit omgeving;
 • Voldoen van alle bouwplaatsen aan de richtlijnen van Bewuste Bouwers;
 • Bij alle projecten die we doen laten we iets voor de omgeving achter dat een positieve bijdrage levert aan die omgeving;
 • Opnemen omgang met omgeving in afspraken met ketenpartners.

Bewuste Bouwers

De Nijs heeft acht nieuwe projecten aangemeld bij de Bewuste Bouwers. In totaal waren in 2019 18 bouwplaatsen aangemeld. Dit zorgt ervoor dat wij voor deze projecten bereikbaar zijn voor klachten uit de omgeving, via verbeterdebouw.nl. Dit is een van onze doelstellingen bij het thema "gemeenschap en omgeving". Via deze weg ontvingen we reacties uit de omgeving, waar we op hebben geanticipeerd. In totaal is een aantal van 41 klachten gemeld, waarvan de meesten gaan over geluidsoverlast. Hoewel elke klacht er één te veel is, zijn we tevreden met het relatief beperkte aantal klachten verspreid over de 18 bouwprojecten.

Op de bouwplaatsen proberen we bewustzijn van Bewuste Bouwers en MVO te creëren door uitvoerders en werkvoorbereiders uit te dagen zelf over MVO na te denken. Het projectteam bepaalt zelf een MVO doelstelling voor het betreffende project. Dit gaan we verder uitrollen in 2020. Doel daarbij is om ons audit-cijfer gelijk te krijgen met de benchmark, in 2019 zaten we hier nog iets onder.

Sporthal de Doorbraak

Het hoofdkantoor van De Nijs is gevestigd in Warmenhuizen, een dorp waar De Nijs zich dan ook zeer sterk mee verbonden voelt. In Warmenhuizen is sporthal de Doorbraak gevestigd, waar meerdere verenigingen gebruik van maken. De Nijs voelt zich betrokken bij deze sporthal, zo zijn meerdere medewerkers van De Nijs actief in het bijbehorende verenigingsleven. Bij de sporthal ontstond de behoefte tot verduurzamen, en meerdere lokale bedrijven werden aangeschreven om hieraan bij te dragen. De Nijs besloot meteen om dit initiatief met een substantieel bedrag te sponsoren. Het past goed bij de MVO gedachte van De Nijs, en ligt in lijn met de feestelijkheden en bijzonderheden die rondom het 100-jarige jubileum van De Nijs worden georganiseerd.

Afgelopen jaar zijn zonnepanelen en led-verlichting aangelegd, is de stroomvoorziening verzwaard en is extra kleedruimte, een ballenhok en een wedstrijdsecretariaat gerealiseerd. Volgend jaar worden de werkzaamheden afgerond, met nieuwe lucht- en cv-installaties.

Veiligheid

Herken het gevaar, beheers het risico

Over veiligheid valt niet te Discussiëren: dit thema is een prioriteit in het algemeen beleid van De Nijs. Samen werken we aan het bevorderen van veiligheid en het bewustzijn van alle betrokkenen. We denken al in de voorbereiding na over de borging van veiligheid in projecten.

Onze doelstellingen voor de periode 2015 - 2020 voor het thema Veiligheid zijn:

 • Verhogen veiligheidsbewustzijn;
 • Substantieel minder (bijna) ongevallen t.o.v. 2016.

IF-rate

In het beleidsplan "De Nijs 2020" staat de doelstelling dat in 2020 een substantieel aantal minder (bijna) ongevallen plaats vind ten opzichte van 2016. Om dit te bepalen wordt de door de VCA** ingestelde IF-index (Injury Factor) gehanteerd. De IF-rate is in 2019 gedaald ten opzicht van alle voorgaande jaren. Met een score van 8,97 zijn wij op koers om onze doelstelling voor 2020 te halen. Het aantal ongevallen in 2018 voor het eigen personeel was 7, in 2019 was dit 9.

Oorzaken van incidenten

Op basis van de analyse van de incidenten met meer dan één dag verzuim, gelden de volgende Categoriën van oorzaken;

- Orde en netheid;
- Verticaal transport (hijsen);
- Verkeerd gebruik arbeidsmiddel;
- Onveilig handelen;
- Onveilig laden, stuwen, stapelen;
- Uitschakelen van beveiliging;
- Innemen onveilige plaats/houding.

Onveilig handelen en onveilig laden, stuwen en stapelen hebben het grootste aandeel. De registratie over 2019 geeft onvoldoende inzicht in dieper liggende oorzaken. Mogelijke dieperliggende oorzaken kunnen zijn dat men onbekend is met de instructies, een te hoge werkdruk (PSA), vermoeidheid, onachtzaamheid of eventueel verkeerde planning. We hebben actie geformuleerd om in 2020 de veiligheid verder te verbeteren. Zo zullen wij de toolboxmeetings naar een hoger niveau tillen en overwegen wij serieus om de Veiligheidsladder te implementeren.

Melden van incidenten

Een van de veiligheidsdoelen voor 2020 is het melden van alle gevaarlijke situaties door alle disciplines bij De Nijs: zowel bedrijfsleiders, werkvoorbereiders, uitvoerders als de uitvoerende medewerkers op de projecten. Het melden van risico’s en onveilige situaties moeten onder de aandacht gebracht worden tijdens bezoeken van directie en de veiligheidskundige op projecten, door interviews en gesprekken met medewerkers en door informatie op de beeldschermen (keet). Het aantal meldingen zal in 2020 naar een hoger niveau moeten worden getild.

Download het MVO verslag

Om het volledige MVO jaarverslag 2019 (pdf versie) te downloaden:

Klik hier